22  Brouwsel-4

Doelstellingen
 • Je kunt eisen/wensen voor een te maken bier formuleren.
 • Je kunt de belangrijkste kenmerken van het te brouwen biertype achterhalen.
 • Je kunt een recept voor dit bier opstellen.
 • Je kunt het recept in een brouwprogramma invoeren.
 • Je kunt de inkopen van de ingrediënten verzorgen.
 • Je kunt het bier volgens het opgestelde recept brouwen.
 • Je kunt beoordelen of het gemaakte bier aan de eisen/wensen voldoet.
 • Je kunt eventuele afwijkingen vaststellen en aangeven waardoor deze zijn ontstaan.

22.1 Huiswerk

Voorbereiding

 • Overleg welk bier je wilt maken. Dit kan een kloon van een bestaand bier zijn, maar je kunt ook de gewenste kenmerken van een “fantasiebier” formuleren.
 • Stel een recept voor het te maken bier samen en voer dit recept in een brouwprogramma in.
 • Maak een inkooplijst voor de ingrediënten en overleg wie de inkoop regelt en bij welke leverancier(s).

22.2 Draaiboek

 • Uitvoering bij de mentor of een van de teamleden.

22.3 Evaluatie

 • Presentatie van het bier en het recept.
 • Gezamenlijk proeven, beoordelen of bier aan doelstellingen voldoet.