17  Brouwsel-3

Doelstellingen
 • Je moet een recept voor een Weizen kunnen opstellen.
 • Je moet een Weizen volgens dit recept kunnen maken.
 • Je moet kunnen beoordelen of het brouwsel aan de eisen voldoet.
 • Je moet eventuele afwijkingen kunnen vaststellen.
 • Je leert de belangrijkste kenmerken van het te brouwen biertype.

17.1 Huiswerk

Voorbereiding

 • In Bijlage A staan de belangrijkste kenmerken van het te brouwen biertype. Neem deze goed door.
 • Zoek uit welke stappen in het maisch- en vergistingsproces voor een bepaalde smaak kunnen zorgen.
 • Maak een handmatige berekening van de hoeveelheid maisch- en spoelwater.
 • Stel een recept op en laat het beoordelen door de mentor.

17.2 Draaiboek

 • Uitvoering bij de mentor of een van de teamleden.

17.3 Evaluatie

 • Brouwproces bespreken.
 • Kwamen de meetwaarden overeen met de beoogde waarden. Zoek een verklaring voor eventuele verschillen.
 • Gezamenlijk proeven, beoordelen of bier aan eisen/wensen voldoet.
 • Eventuele smaak- en geurafwijkingen bespreken.